KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Den framtida tillgången på kompetent arbetskraft är en av branschens största utmaningar.

Genom att samla och stötta de utbildningar som finns samt att så väl lokalt som regionalt arbeta med att påverka för att intresset och förståelsen för den redan nu stora kompetensbristen inom yrken som CMC-fräsare och verktygsmakare.

 

•Kontaktpunkt för de som är eller vill bli engagerade.

•Vägledning för skolor och utbildningsinstitut.

•Lokalt, regionalt samt nationellt engagemang. ”Lobbyverksamhet”

 

UTBILDNINGAR

De flesta som är verksamma inom branschen är överens om att det råder brist på utbildad och erfaren personal. Detta är också någonting som är tydligt om man tittar på de undersökningar som har gjorts de senaste året.

För att utbildningsväsendet skall fungera måste flera aspekter tas i beaktning och fungera på ett tillfredställande sätt. Bolagen måste våga satsa på nyutbildade personer, politikerna måste förstå vikten av en fungerande industri och ungdomar måste få bättre möjligheter att förstå det intressanta med den tillverkande industrin.

 

Nedan följer en sammanställning över de utbildningar inom branschen som är aktiva för tillfället.

 

Känner du till en utbildning som borde finnas med är du välkommen att kontakta branschansvarig.

  • LinkedIn Social Icon