TJÄNSTER

Föreningens verksamhet är inriktad på tre olika verksamhetsområden. Genom att branschen gemensamt arbetar aktivt för branschens framtid tillförsäkrar vi att den höga standard som svensk precisionsbearbetning står för möter framtiden med en fortsatt positiv utveckling.

  • LinkedIn Social Icon