BRANSCHSTÖD

Affärsjuridik

Genom föreningens nära samband till affärsjurister med en gedigen erfarenhet att hantera juridiska frågeställningar som är aktuella för medlemmarna kan föreningen erbjuda en unik tjänst på det affärsjuridiska området.

 • Egna leveransvillkor

 • Stöd vid avtalsförhandlingar

 • Hjälp med tvister

 • Stöd vid komplexa juridiska frågor så som tradition, ställa säkerheter och felansvar

 • Stöd vid affärstvister

 • Oberoende specialister vid skiljedom och tvisteförfaranden

Arbetsrätt

Föreningen kan genom Svensk industriförening, Sinf, erbjuda stöd inom arbetsrättens område. 

Föreningen har inget krav på kollektivavtal men kan bistå vid arbetsrättsliga frågor och med hängavtal.

 • Rådgivning i arbetsrättsliga frågor

 • Stöd och ombud vid förhandlingar

 • Tecknande av kollektivavtal

 • Löpande uppdateringar på arbetsrättens område

 • Mallar och blanketter

Affärsutveckling

En allt mer sammanlänkad och intelligent värld ställer företagsledare inför förändring, prövningar och möjligheter. Att mitt i allt detta identifiera det egna företagets framtida ambitioner och mål kan vara en verklig utmaning.

 • Stöd vid export

 • Hjälp med interna organisationen

 • Stöd och hjälp med styrelsearbete

 • Sälj och marknadsstöd

 • Löpande undersökningar om branschens utveckling

 • LinkedIn Social Icon