OM OSS

Historik

STEMA startade under namnet Svenska Form och Pressverktygsföreningen, 1963 och är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf. Under 2020 bytte föreningen namn till Swedish Tooling, Engineering and Machining Association, STEMA. Föreningens medlemmar arbetar till övervägande del med precisionsbearbetning, främst med tillverkning och service av form- och pressverktyg.

Vår vision
 

Genom tre identifierade områden arbetar STEMA med att stödja svenska verktygs- och andra precisionsbearbetande företag.

 

Målsättningen är att erbjuda en bra företagsnytta där varje medlem känner att den får en god utväxling på sitt medlemskap

  • LinkedIn Social Icon