Nyheter

Hur mår STEMA-företagen december Q4?

En branschjämförelse från Underleverantörsbarometern

Svensk Industriförening tar varje kvartal tempen på underleverantörsindustrin med undersökningen Underleverantörsbarometern. Undersökningen vänder sig till de av våra medlemmar som har verksamhet i någon av de underleverantörsbranscher vi arbetar med. OBS! Pga av avrundningar i sammanställningen kan summeringen av procentsatserna variera mellan 99 och 101. 
 
Hur ser omsättningsförändringen i företaget ut för kvartal 4 – 2020?  
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, sept 2020.  

STEMAföretag                                                          Hela underleverantörsgruppen 
Ökat:                   53% (45%)                                     39% (41%) 
Oförändrad:        24% (25%)                                     29% (22%) 
Minskat:              24 % (30%)                                    31% (31%) 

Kommentar: När det gäller omsättningsförändring så har STEMAföretagen högre ökning än hela underleverantörsgruppen men också en lägre minskning än hela gruppen.  
 
Hur ser den förväntade orderingångsförändringen i företaget ut för kvartal 1–2021? 
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, sept 2020.   

STEMAföretag                                                          Hela underleverantörsgruppen 
Ökat:                  59% (50%)                                     40% (38%) 
Oförändrad:        29% (20%)                                     39% (29%) 
Minskat:              12% (30%)                                     22%  (33%) 

Kommentar:  Den förväntade ökningen är avsevärt högre hos STEMAföretagen. Det är även färre som ser en minskning hos STEMAföretagen.  
 
Har företagets lönsamhet förändrats under kvartal 4–2020?   
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, sept 2020.  

STEMAföretag                                                          Hela underleverantörsgruppen 
Ökat:                  47 % (30%)                                    33% (33%) 
Oförändrad:        35 % (35%)                                    42% (40%) 
Minskat:              18 % (35%)                                    25% (28%) 

Kommentar:  För lönsamheten ligger man också här betydligt högre än hela gruppen vad gäller minskningen så ligger man även här betydligt lägre än hela gruppen.
 
Har företagets produktivitet förändrats under kvartal 4-2020? 
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, sept 2020.   

STEMAföretag                                                          Hela underleverantörsgruppen 
Ökat:                  41% (35%)                                     27% (31%) 
Oförändrad:        59% (35%)                                     54% (48%) 
Minskat:               0% (30%)                                      18%  (21%) 
 
Kommentar: Ökningen av produktivitetssiffrorna ligger högre än hela gruppen.  Vad gäller minskningen av produktiviteten så är det en avsevärd skillnad i minskning
 
Är tillgången på utbildad arbetskraft ett problem för ert företag? 
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, sept 2020.  
STEMAföretag                                                          Hela underleverantörsgruppen 
Ja:                        71% (65%)                                     50% (47%) 
Nej:                       29% (35%)                                     50% (53%) 
 
Kommentar:  Det finns fortsatt en hög efterfrågan på utbildad arbetskraft hos STEMAföretagen där mer än två tredjedelar av företagen upplever problem. 
 
Hur förväntas personalstyrkan i företaget att förändras under kvartal 1 - 2021? 
Jämfört med föregående period. Siffror inom parentes avser föregående mätning, sept 2020.  
 
STEMAföretag                                                          Hela underleverantörsgruppen 
Öka                     24% (10%)                                     27% (20%) 
Oförändrad         71% (75%)                                     64% (71%) 
Minska                6% (15%)                                       9%  (9%) 
 
Kommentar:  24 procent planerar att anställa. Det är en lägre andel än hela underleverantörsgruppen. Samtidigt ser vi att andelen företag som avser att minska personalstyrkan är mindre hos STEMAföretagen än hos hela gruppen.   
 
Ovan har resultatet från de frågor som återkommer i varje Underleverantörsbarometer redovisats. Utöver dessa frågor ställs ett antal frågor som varierar beroende på aktualitet. Det kan t ex handla kapacitetsutnyttjande, export, betalningstider eller om hur banker fungerar. Svaren på de frågorna används huvudsakligen i Sinfs arbete mot politiker, media m fl. Vi har ännu inte redovisat siffror från dessa specialfrågor offentligt. Skälet är att undersökningsresultat ofta används i sammanhang som de inte var avsedda för och därför kan skapa större problem än de löser.  
 
 

Företagaren Torbjörn ser möjligheter i krisen  

2020-11-13

Torbjörn Borgert äger och driver Mora Tool AB som är ett verktygs- och legoproduktionsföretag beläget i nordöstra Mora. Torbjörn har ända sedan ung ålder intresserat sig för företagande och redan som 14 åring startade han upp sin första verksamhet, en glasskiosk i Borlänge Centrum. 1998 klev Torbjörn in som delägare i Lappens vägkrog i Storvik och Hedemora. Han drev verksamheten under ca 10 år tillsammans med sin bror. 

 

En snart 30 årig Torbjörn fick frågan av sin fru Kicki om han hade planerat att spendera resten av arbetslivet inom restaurangbranschen och svaret blev nej. Ett år senare sålde han sin andel i Lappens. Torbjörn som alltid haft en dröm om att äga en produktionsfabrik och skapa något från grunden började titta på olika verksamheter runt om i Dalarna och valet föll på Mora Tool AB.  

Torbjörn köpte Mora Tool AB under 2012 och har sedan dess drivit företaget framåt tillsammans med sin fru. Företaget satsar stor del av sin verksamhet på precision snarare än volym och de anställda som i grunden är verktygsmakare, innehar stor kompetens. - Eftersom vi arbetar på liten ort är det extremt viktigt för oss att se till så att vi kan serva alla våra kunder med alla möjliga olika önskemål, säger Torbjörn. 

Företaget grundades 1971 och är i grund och botten verktygsmakare där halva verksamheten inriktar sig på precisionslego i mindre serie och med tuffare toleranser på detaljer. Detta arbete kräver stort ingenjörskap och Mora Tool har två egna konstruktörer som tar fram detaljerna kring tillverkningen.  

- Verktyg är vårt huvudområde. Vi satsar stort på följdverktyg (klipp och stans) och vår styrka är att vi har en otrolig bredd i vilka verktyg vi kan konstruera och vilka bitar vi kan tillverka, säger Torbjörn. 

 

Då Torbjörn just nu är i startgropen med ett annat företagsprojekt vill han hylla sin fru. 
– Hon sköter i dagsläget i princip hela verksamheten i Mora Tool AB, säger han. Torbjörn ser många utvecklingsområden att investera i inom Mora Tool framöver. Med resurser ser han att företaget kan utvecklas mycket genom att växa tillsammans med sina kunder och gemensamt hitta lösningar och alternativa sätt för tillverkning, automatisering och digitalisering. Digitalisering ser Torbjörn som en stor del av framtiden efter omständigheterna i den rådande Coronakrisen. Hans mål är att Mora Tool ska vara en nära medarbetare i kundens utveckling och på det sättet kunna förutse ett behov redan innan det uppstår. Hans önskan är att Mora Tool blir involverade redan i ett tidigt skede i produktionen för att kunna påverka utformningen av produkter och se till så att tillverkningsprocesser effektiviseras.  

Som så många andra SME-företag, har även Mora Tool påverkats under den rådande Coronapandemin. - Vi har fått se över vår personalstyrka och har behövt gå ner till korttidsarbete. Kunder har haft svårigheter att leverera sina produkter vilket har påverkat oss på Mora Tool, säger Torbjörn. Men trots, eller kanske tack vare krisen så har Mora Tool även fått in några nya kunder.  
– Under Covid-19 är det fler företag som har tid att se över sina samarbeten, vilket har gett oss möjligheter som vi innan Corona inte hade, fortsätter Torbjörn.   

 

Vi frågar Torbjörn vad han har för råd till SME-företag som kämpar med verksamheten under Coronapandemin. Torbjörn tycker att det är viktigt att hålla transparens i företaget gentemot de anställda, involvera alla medarbetare så att personalen vet vad som händer och hålls à jour med hur företaget ligger till. Han tror även att det är viktigt att fokusera på att hitta nya kunder för att på så sätt ta sig framåt. 

 

- Efter Coronakrisen kommer SME-företagen att tillsammans med sina kunder behöva hitta tillbaka till ett nytt normalläge. Det kommer inte se ut som det gjorde innan och här ser vi en utmaning i att jobba mer med digitalisering och digitala möten. Man måste helt enkelt hitta en bra plattform för att kunna sköta mer arbete digitalt, menar Torbjörn. Han ser stora möjligheter för tillverkning av följdverktyg och automatisering i svenska SME-företag framöver. Genom att automatisera kan man hålla nere priserna och på så sätt behålla större delar av produktionen inom Sveriges gränser.  

 

Torbjörns sitter i styrelsen för STEMA (Swedish Tooling, Engineering and Machining Association). Hans erfarenhet av STEMA är att det hjälper hans verksamhet att påverka företagsklimatet inom branschen och följa utvecklingen för verktygsindustrin i Sverige. Mora Tool AB är även medlem i Sinf – Svensk Industriförening. - Sinf är en dedikerad branschorganisation som jobbar hårt för Svensk Industri och SME-företagens framtid, avslutar han. 

 

 

Vill du också bli medlem i STEMA? Klicka här

 

  • LinkedIn Social Icon