ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP

Företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom precisionsbearbetning är välkomna att ansöka om medlemskap i STEMA.

 

Man ska vara ett kompetent och seriöst verksamt företag inom detta område.

 

Ansökan om inträde i föreningen prövas och beslutas av styrelsen. Ansökningshandling – här – ifylles av sökanden och skickas till branschansvarige som därefter tar upp frågan inför styrelsen för beslut. 

 

Föreningens medlemsavgift erläggs årligen och baseras på bolagets årsomsättning och antal anställda.

  • LinkedIn Social Icon