Shaping Swedish Industry

STEMA - Swedish Tooling, EnGINEERING and Machining Association

en branschorganisation för precisionsbearbetande företag

Om oss

STEMA startade under namnet Svenska Form och Pressverktygsföreningen, 1963 och är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf. Under 2020 bytte föreningen namn till Swedish Tooling, Engineering and Machining Association, STEMA. Föreningens medlemmar arbetar till övervägande del med precisionsbearbetning, främst med tillverkning och service av form- och pressverktyg.

Våra tjänster
  • Juridisk service

  • Kompetensförsörjning

  • Strategiska företagsbesök

  • Branschfrågor

  • Marknadsstöd

Vårt uppdrag

STEMA erbjuder svenska precisionsbearbetande företag affärsnytta och tillgång till information och nätverk som är svårt för företag att anskaffa på egen hand.

Svensk Industriförening Sinf
ISTMA
  • LinkedIn Social Icon